Intuthuko engokomoyaUbuKristu

Ngingawaxosha amazinyo ngaphambi kwesakramente? Yini engakwazi futhi engeke ibe khona ngaphambi kokudla?

Amakholwa amaningi ase-Orthodox abuza lo mbuzo ngaphakathi kobaba, nge-intanethi noma abanesithakazelo ezihlotsheni zabo: Ngingawahlanza amazinyo ngaphambi komhlangano? Kodwa lokhu akuyona into kuphela abasha abangayicela. Imibuzo eminingi ivela phakathi kwabafundisi bebandla. Kubalulekile ukuthi uqaphele ukuthi kunombalwa omkhulu wezinganekwane eziseduzane, izinkolelo ezingalungile. Lesi sihloko sichaza ngokufushane izimpendulo zabapristi abanobuchwepheshe nabanomusa, unikeza izincomo kanye nezeluleko eziwusizo kubaqalayo.

Iyini iSidlo?

UKristu uthi kanjani eVangeli leSidlo SeNkosi? Ebusuku bokufa okubi esiphambanweni, Ubutha ndawonye abafundi bakhe futhi ulungiselela ukudla. Etafuleni kukhona isinkwa newayini. UKristu uthi ekukhunjweni kwakhe bayophuza iwayini badle isinkwa, ngoba lezi ziyimpawu zegazi lakhe nomzimbeni wakhe.

Kuze kube yilolu suku, iLiturgy yenziwa emathempelini noMkhosi Ongcwele ulungiswa ngokusetshenziswa kwesinkwa newayini. Abapristi bathandaza kanye namalungu esonto ngamagama athi "Masithandazele izipho ezihloniphekile eNkosini."

Yini empeleni esho isinkwa newayini ku-Chalice Engcwele? Imithandazo efundwa ngaphambi kokuba iKomishini ekhaya idingekile kumKristu ngokuqondene nesonto. Kungani sidinga umthandazo? Ngoba iNkosi ixhuma nalowo muntu ombiza kuye.

Iyini iSidlo?

Kunobunye ubufakazi bokuthi i-Communion iyilungisa kanjani nokuthi yini elele ngaphansi kwayo ifihliwe emehlweni abantu. Ngolunye usuku umuntu othile wangena ethempelini. Iminyango yasebukhosini ethempelini yayivulekile. Abapristi bema e-altare. Ngokungazelelwe, umuntu ongamazi wabona umpristi ebopha ingane ngepopi. Wememeza esontweni lonke: "Kungani ubulala ingane?" Bonke abantu bemi ethempelini baphenduka. Akekho owayekwazi ukuqonda uhlobo luni lwezingane ababekhuluma ngazo. Eqinisweni, umpristi esandleni sakhe kwakungu-prosphora (isinkwa esincane sokusanhlamvu koroyi namanzi).

INkosi ingabonakali futhi ingapheli izinikela njengomhlatshelo ngenxa yabantu, kodwa hhayi ngezinto ezibonakalayo, kodwa ngokomoya. Ngempela, ukubethelwa kwakhe kwabonakala eminyakeni engaba ngu-2000 edlule eCalvary eJerusalema.

Masibuyele eVangelini nasemigqeni lapho iNkosi isesidlweni sakusihlwa sokugcina. Wathi: "Kusukela manje uzophuza igazi lami (iwayini) futhi udle umzimba wami (isinkwa) ngenkumbulo yami." Kodwa ukuthi lokhu kuzokwenzeka kanjani, ngisho nabaphostoli babengazi. Ikakhulukazi asinikezwa ukuba sazi. Lona imfihlakalo kaNkulunkulu. Singayithatha ngokungathí sina, futhi njengoba kunjalo, ngokungangabazeki. Ngakho-ke, imithandazo efundwa ngaphambi komgcobo kuyadingeka, okokuqala kukhulumisana naye.

Okunye ubufakazi obuphilayo

Edolobheni laseLunciano (Italy) kuze kube yilolu suku kukhona ubufakazi obuyiqiniso bokuthi iSidlo asiyona nje isinkwa newayini. ESontweni LamaKatolika laseSt. Legotius ekhulwini lesishiyagalombili, umpristi oyedwa wayengabaza ukuthi iMidlobelo yayisimangaliso. Lapho ethatha ucezu lwesinkwa, wabona into efana nezicubu zomzimba. Wabheka iNdebe futhi wabona ukuthi kukhona igazi esikhundleni sewayini. Umpristi wamemeza kakhulu. Wabe eseqaphela ukuthi awukwazi ukungabaza. INkosi yamqinisekisa ukuthi konke kuyiqiniso. Kuze kube namuhla, lesi simangaliso siseLunciano. Abaningi abahamba ngezinyawo bafika ukuthandaza eduze nendawo engcwele.

Yini oyidingayo ngaphambi kokuba umKristu ahlanganyele? Yiqiniso, okokuqala, inkolelo yokuthi uzonikezwa ukuba adle hhayi nje isinkwa newayini, kodwa umzimba kaKristu. Yiqiniso, ukudla okunjalo kuyisimangaliso. INkosi inika ucezu kumuntu onesono. Ngakho-ke, isidlo sokudla kufanele siqale ngokumesaba kuphela, kodwa nangokholo. Kungokuthi awukwazi ukuthola ukuhlanganyela.

Indlela yokuphatha?

Ngenhla sasibuke ubufakazi obuningi besimangaliso sikaNkulunkulu. Kufanele kuqaphele ukuthi e-altare phakathi neLiturgy akukhona nje uJesu Kristu kuphela, kodwa futhi noMama kaNkulunkulu, izingelosi ezinkulu, abangcwele.

Akumangalisi obaba abangcwele bathi izingelosi zilila ngenxa yokuthi ayitholi isakramente. Ngempela, abanalo umzimba, asikho isidingo. Sebevele bekhona noNkulunkulu. Futhi kulowo muntu iNkosi yanikeza isipho esikhulu kangaka - ukuhlangana noYe ngesikhathi seSakramente. Makube kungabonakali.

Ake sibone ukuthi yini okufanele siyifunde ngaphambi komhlangano:

  • Canon penitential kuMsindisi;
  • I-Canon ye-Moleben kaMama kaNkulunkulu;
  • I-canon eya kwi-Guardian Angel;
  • Ukunamathela eMgumbini Ongcwele.

Yonke le mithandazo, izingoma, i-kontakion ezokusiza ukuba ulungiselele kahle ukuthola izipho ezingcwele ngendlela efanele.

Okuthunyelwe nokuvuma

Abapristi bathi udinga ukuzila ukudla okungenani izinsuku ezingu-3. Uma umuntu enganqamuki, engavamile ukuvakashela ithempeli, izono, khona-ke udinga ukulungiselela cishe isonto. Yingakho inketho engcono kakhulu kubantu abanjalo yi-Great, uKhisimusi, kanye noPetrov no-Uspensky. Kodwa akudingeki ukhethe ncamashi izikhathi zokuthunyelwe kwezinsuku eziningi. Phela, kubaluleke kakhulu ukuvumelanisa noNkulunkulu, futhi kungabi lula.

Yini okufanele siyenze ngaphambi kweSakramente kumuntu ongavamile ukuya esontweni? Okokuqala, kuyadingeka ukuba uye kumpristi ukuze uvume. Uma umpristi esamukela amaphenitenti, ungathola ethempelini eliseduze nekhaya lakho noma ofuna ukuvakashela. Yilungele ukuthi umpristi emva kokuvuma akakwazi ukuvuma isidlo sokudla. Kukhona izizathu eziningi zalokhu. Ngokuvamile, ukuba ungeniswe esivumelwaneni, umuntu kufanele asheshe, aphenduke, ahambele ethempelini kaningi. Kubalulekile ukubuza umpristi emva kokuvuma ukuthi ngabe uyabusisa yini uMoya oNgcwele noma cha. Ngokuvamile abapristi ngokwabo basho ukuthi ovumayo uthatha isidlo. Kubalulekile ukwamukela iseluleko esinjalo.

Iyini okuthunyelwe ngaphambi komgubho?

Uma uqala noma ungahlali ethempelini isikhathi eside, khona-ke uye kumpristi ukuze uvume. Ngokuvamile ngalesi sakramente imibuzo eminingi engokomoya ixazululwa. Ubaba uzokuchazela ukuthi wenzeni, yini okufanele uyiqaphele, lapho ungathatha isidlo.

Kusho ukuthini ukuzila ukudla? Inyama, ubisi abukwazi ukudla, amaqanda, futhi. Ngaphezu kwalokho, ukudla, imikhiqizo, iziphuzo eziqukethe imikhiqizo engenhla aziqediwe. Khumbula ukuthi ukudla kufanele kube okungokomoya. Yidla kancane. Isibonelo, ukudla kwasekuseni - itiye nama-coat oatmeal noma i-oatmeal porridge emanzini, ngesidlo sasemini - isobho emifino yemifino, esidlweni sakusihlwa - isaladi yemifino kanye nelayisi / amazambane.

Phuza ngaphambi kokudla, futhi ngesikhathi sokuphuza, utshwala abuvunyelwe. Kunconywa futhi ukuba unqabe ikhofi. Ngempela, umzimba kufanele ube yithempeli lomphefumulo, "indlu" ethule, enokuthula futhi ejabule. Ukudla okusheshayo (akukona okunamandla), ikhofi kanye no-alcohol ngeke kulungiswe emithandazweni.

Uhlangothi olungokomoya

Ake siqhubeke nengxoxo yethu ngokuzila ukudla. Ngokudla, sikuhlelile. Ngokuphathelene nokuzijabulisa, ukubukela ama-movie, udinga ukuhlehlisa konke. Noma yiziphi izinto ezingadingekile zidinga ukushintshwa ngemithandazo kuNkulunkulu, i-Theotokos Engcwelengcwele, i-Angel Guardian kanye nabangcwele.

Masikhulume ngalokho okufanele sifunde ngaphambi komkhosi. Ngenhla sisho amathandle kanye nokulandelelwa koMkhosi Ongcwele. Ngaphandle kwabo, bayelulekwa ukuba bafunde iVangeli, obaba abangcwele. Qaphela ngokusondeza izincwadi zesonto noma okubhekisela kumKristu wamanga.

Akudingekile ukuphikisana ngesikhathi sokuthunyelwa. Uma kunethuba, bese uphinde uhlehlise icala ngokuzayo. Bangalinda. Phela, impilo yasemhlabeni iphila isikhathi esifushane, futhi ukuzila ukudla kufanele kucabange ngokuphakade.

Kungani imingcele enjalo?

Ngesikhathi seLiturgy, ngaphambi kokususwa kweCole Engcwele, i-choir ihlabelela ukuthi thina (amalungu esonto) sishiye konke okuyize. Kuye wonke umuntu (ikakhulukazi wamanje) uyaqonda ukuthi maduzane impilo yomhlaba iyophela futhi konke akwenza kanzima kuyokwenza ukungena. Phela, akakwazi ukuthatha ipasipoti yakhe noma umsebenzi wakhe ozithandayo, ama-akhawunti asebhange noma ikhompuyutha enolwazi oluyigugu naye ekufeni ngemva kokufa. Uzovela phambi kukaNkulunkulu ngonembeza wakhe, ngezono nobuhle. INkosi ngeke ibuze ukuthi ngabe ungumqondisi jikelele, uzokucela ukuba uphendule ngokucasula ugogo-iklayenti. UNkulunkulu akhathaleli uma une "Lexus". Uzobuza uma uletha ababuthaka, ababuthakathaka, ngaphandle kokuthatha imali kubo.

Kungani imingcele ishesha ngokuphathelene nokuzijabulisa? Isikhathi sokuhlala phansi etafuleni noma ukuma phambi kwezithombe bese ucabanga ukuthi yini oyenzile engalungile kuyo yonke impilo, ngalesi sikhathi. Ingabe unembeza ucacile? Kubaluleke kakhulu ukuthi umKristu angazi, isibonelo, ukuthi kungenzeka yini ukuhlanza amazinyo ngaphambi kweSigramente, kodwa ukuthi yiziphi izono ngempela nokuthi yikuphi ukuphenduka, ukuthi ungenzi kanjani isono. INkosi iyakhathazeka uma umuntu enza isono ngisho nangokwengqondo. Cabanga nje: uvutha ngengqondo, ngisho nenhliziyo yakho iyinqwaba. Lokhu futhi kuyisono. Kubalulekile ukuphenduka ngobuqotho.

Uma bengavunyelwe ukuthola inhlanganyelo?

Uyazi ukuthi udinga ukususa izono zakho? Uma uphenduka, kufanele uzame ukugwema isono. Ukuze umpristi avume kuKomidlo, njalo ngeSabatha kumele ahambele inkonzo yehosi, ekuseni ekuseni eLiturgy. Okufanayo kufanele kwenziwe emaholide amakhulu esonto. Kudingeka sifunde imithandazo yasekuseni neyokuhlwa eMthandazweni ekhaya. Yiqiniso, lokhu kuthatha imizuzu engu-20-30. Uma ungenaso isikhathi, ungafunda umbuso waseSeraphim: kathathu "uBaba wethu", kathathu "Theotokos ..." kanye kanye "The Symbol of Faith". Kodwa ngesikhathi esifanayo phakathi nosuku odinga ukuthandaza kuNkulunkulu, abangcwele. Le yimithetho ebaluleke kakhulu.

Kwangathi angavunyelwe ukuba kuKomidi emazweni anjalo, isibonelo:

  • Ukubulala, ukukhipha isisu;
  • Ukubikezela, ukubhula, okungekho emthethweni, imimoya, ukubhula ngezinkanyezi;
  • Olunye ukholo, imibono yokuphikisa;
  • Ukuhlalisana ngaphandle komshado, ukuziphatha kabi ngokobulili, ubungqingili, ukulutha izidakamizwa nokuphuza utshwala njalonjalo.

Umpristi udinga ukukhuluma lonke iqiniso ngesikhathi sokuvuma, hhayi ukufihla noma yisiphi isono. INkosi imi eceleni kwayo ngokungabonakali, Yayazi konke, ilinde ukuphenduka kwenhliziyo. Uma ufihla okuthile, kuyoba yisono nakakhulu. Kubalulekile ukuhlanza ngokuphelele umphefumulo wakho ngaphambi kweSigramente. Yini abababa nabapristi abangcwele abakushoyo? Umphefumulo womuntu kufanele ube ohlanzekile, okhanyayo, nethemba lokulungiswa kanye noshintsho empilweni ukuze kube ngcono. Ungahambi eChalice uma ungaqiniseki ukuthi ufuna ukuhlala noNkulunkulu.

Uma umpristi ebusisa

Uma umpristi enikeza isibusiso, kufanele uthathe ngokungathí sina. Akufanele ufunde kuphela i-Canon yeTheotokos ngaphambi kweSigramente, kodwa futhi nemigodi yoMsindisi, i-Guardian Angel, kanye neLandela. Konke lokhu kumithandazo yama-Orthodox.

Ivolumu yokufunda inkulu kakhulu. Ngakho-ke, ungakwazi ukufunda ama-canons izinsuku ezingu-2-3 ngaphambi kokudla komgcobo, kepha ukulandelwa kufundwa kuphela ebusuku, ngemuva kokuvela ethempelini ngesevisi yamadambane.

Kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi akekho okukuphazamisayo. Uma uthatha inhlanganyelo nomndeni wakho, abangane, abahambi, bese uphenduka, thandaza.

Kusasa ngaphambi kokudla komkhosi

Njengoba wazi, amaKristu ama-Orthodox, awukwazi ukudla lutho ekuseni ngaphambi kokudla komkhosi. Ngisho nemithi ayivunyelwe ukuphuza. Kodwa ngingakwazi yini ukuxubha amazinyo ngaphambi komgubho? Akukho okuvinjelwe kulokhu. Uma uqinisekile ukuthi awugodli ngamanzi ngamanzi noma unamathisele, ungawashayela amazinyo akho.

Uma isisu sigula, ayikho indlela yokulinda kuze kuhlwe, kungcono ukuya enkonzweni yokuqala. Emadolobheni amancane nasemadolobheni amancane amaLiturgy asetshenzwa ekuqaleni, futhi emasigacities - ngo-7 ekuseni noma ngamahora angu-9-10.

Ukuze uxhumane noNkulunkulu ungaba nesineke. Kufanelekile ukufunda imithandazo ngokwakho.

Kusasa ngaphambi kokuba iSakramente ihlale ijabulisa. Kudingeka silungiselele ngokwengqondo. Emva kokufunda ukubusa kwasekuseni, hamba ethempelini okungenani isigamu sehora ngaphambi kokuba iLiturgy ithumele amanothi ngokuzithoba, ubeke amakhandlela, uye kubangcwele bakho abathandekayo.

Ngaphambi koMkhosi

Enkonzweni, lalela ngokucophelela umthandazo. Lapho abapristi belungiselela iSidlo SeNkosi, thandaza ukuthola iGazi noMzimba kaKristu kufanelekile. Ngesikhathi esifanayo, umuntu ozinikela ngobuqotho kufanele azibheke njengesifanelekile isipho esinjalo.

Khumbula i-Canon kaMama kaNkulunkulu ngaphambi kweSakramente: omunye kumele akhulekele ukuthi uMama kaNkulunkulu asikhulele thina izoni. Futhi kuthiwa i-canon ithi ngoJesu Kristu? Phenduka eNkosini ezonweni zethu. Khumbula lokhu lapho ulinda iSigramente.

Ngona kanye umzuzu weKomidi

Lapho amaGates eNkosi evuleka futhi umpristi ephuma neNdebe, omunye kufanele akhothamele. Bese ume emgqeni, uwela izingalo zakhe esifubeni sakhe. Uma ufika e-Cup, udinga ukubiza igama lika-Orthodox kayise futhi uvule umlomo wakho kabanzi. Ukudla kufanele kugwinyeke ngokushesha, ukuze inhlayiya ingabanjwa emazinyo. Thatha imfudumalo kanye ne-prosophora.

Abantu abaningi babuza: "Ngingadla ngaphambi komkhosi?" Uyazi ukuthi kungani impendulo ingekho? Ngoba iNkosi kufanele ingene emzimbeni womKristu kuqala. UNkulunkulu ubaluleke kakhulu kithi kunokudla.

Ngakho saxoxa ukuthi kungenzeka yini ukuxubha amazinyo ngaphambi kweSamente, indlela yokulungiselela, okumele siyifunde, inikeze izibonelo zobufakazi bokholo lweqiniso. Kufanele sikhunjulwe ukuthi uNkulunkulu udinga imithandazo yethu nokuphenduka, hhayi ukuxabana komhlaba.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 zu.unansea.com. Theme powered by WordPress.