Imfundo:Umlando

INkosi yaseNgilandi uGeorge 6. I-Biography kanye nokubusa kweNkosi George 6

UGeorge 6, iNkosi yaseNgilandi, wayephila isikhathi eside futhi esijabulisayo, kodwa kunzima. Wazalelwa kulo mhlaba hhayi isihlalo sobukhosi, futhi lapho edingeka ukuthatha isikhundla sombusi, wakhathazeka kakhulu. Esikhathini esiyinkimbinkimbi senkosi, ongathandanga umsebenzi wakhe, uzokutshela lokhu.

Umlando womndeni

INkosi YaseBrithani Enkulu uGeorge 6 ingowokuzalwa komnumzane waseWillsor. Yayisungulwa yinkosi eyedlule, ubaba wombusi okhulunywe ngenhla. Ngakho-ke, wazama ukuqeda impande yaseJalimane emndenini waseSaxe-Coburg-Gothic. Izinguquko zabangelwa yiMpi Yezwe Yokuqala, lapho iQuartet Alliance yaba isitha saseNgilandi, lapho iJalimane lahlala khona niche enkulu.

Phakathi nezimpikiswano nezinguquko ezikhulwini zezombangazwe, imindeni eminingi yezizwe ezihlukumezekile yahlupheka. Amakhosi, amakhosi nezikhulu baphonswa ezihlalweni zabo zobukhosi futhi babulawa. Kodwa-ke, indlu yaseBrithani elite ayikwazi ukuhlala kuphela ezikhundleni zamandla, kodwa nokuqinisa isimo sayo.

Phakathi neMpi Yezwe Yokuqala, amandla ezweni lalinguGeorge.

Wayeyindodana encane kunazo zonke zeNkosi u-Edward kanti eyesibili isendleleni yesihlalo sobukhosi. Kodwa umfowenu omdala akazange aphile kuze kube yilapho eguqulwa khona, ngakho-ke ngo-1911 uGeorge 5 wahola umbuso. Umkakhe wayengumlobokazi ongase abe ngumngane wakhe, uMaria Tekka, owaba naye umngane ngemuva kokungcwaba. Umbhangqwana wasebukhosini unezingane eziyisithupha. Izibulo lalingu-Edward 8. Ngonyaka owodwa emva kwakhe, ngoDisemba 14, 1895, indodana yesibili yabonakala kanye nekosi yesikhathi esizayo - uGeorge 6.

Izilwane ezifuywayo zabantu

Umndeni wakithi wawungajabuli kakhulu. Inkosikazi madly yamthanda umkakhe uMaria. Kodwa izingane zazingenalo uthando oludingekayo nababelethi.

Abathengi bambiza ngokuthi umbusi ongafundile, umuntu onesihluku nomuntu onesizotha. Wanikela sonke isikhathi sakhe sokuzikhethela ekuzingeleni kwakhe okuthandayo nokuqoqa izitembu. Kodwa lapho iMpi Yezwe I ithuthumela, waya phambili. Amadodana akhe amadala nawo ayekhonza empini.

Umkami weNkosi uGeorge 5, uMaria Tekskaya, ngesikhathi sokulwa, wayenqabela inkantolo ukuthi iphuze utshwala. Eqinisweni, lo mthetho owomile awuzange uthinte uhlangothi lwezezimali empilweni, kodwa kwakubaluleke kakhulu kubantu bonke.

Owesifazane wokuqala wathi abahlonishwayo bazosekela izikhonzi zabo ngesikhathi esibucayi futhi bahlanganyele nabantu abavamile ubuhlungu nobubha bempi. Ngenkathi umyeni wakhe namadodana akhe u-Edward 8 noGeorge 6 balwa, wasebenza esibhedlela. Kanye nombusi oholwa nabanye besifazane benkantolo. Lapho omunye walabo besifazane ethi ukhathele, indlovukazi yathi kuye: "Amalunga aseBrithani akawazi ukukhathala futhi athanda izibhedlela."

Ukunganakwa kwabazali

INkosi George 5 yathola imfundo yamasosha futhi yachitha konke ebuntwaneni bayo eMnyangweni Wezempi. Wayenesiqiniseko sokuthi ukuze izindlalifa zikhule zibe ngabantu abahloniphekile nabanesibindi, zidinga ukukhuliswa okuqinile.

Isikhathi esiningi sokuba nezingane sanikezelwa eNdlovukazi. UMaria Teckaya naye akazange aphangiwe ngothando nangothando. Le ntombazane yayingowokuqala emndenini futhi yayivame ukukhathalela abafowabo abasebasha. Abazali bezimvuthu bamyisa emakhaya ezintandane, ezibhedlela nasezibhedlela. Ngakho-ke, waqaphela ukubaluleka komsebenzi wobuntu kusukela ebuntwaneni bakhe. Lo mkhankaso, akazange ayeke, abe yinkosikazi. UMaria wanikela izingane zakhe ukuba zikhuliswe ngenxa yezinsizakalo kanye nama-governesses. Wazibona kabili ngesonto. Ngenxa yalokho, uGeorge 6, njengabafowabo nodadewabo, wakhulela ngaphandle kobubele bomzali.

Ezinye zezizukulwane zalesi sibhangqwana zaziwa ngokuziphatha kwabo okubi, nokuziphatha okubi. Ngakho, isibonelo, indodana yesithathu, uHenry, yayisebenzisa izidakamizwa futhi yayingqingili. Ingane yesine, uGeorg uMbusi waseKent, wayezikhethela utshwala. Futhi umncane kunazo zonke uJohn wabhekana nesifo sokufa, futhi abazali bakhe bamdedela egcekeni. Ingane yafa yedwa.

Ubuntwana obukhulu

Emindenini yobuKristu izingane zikhuliswe ngamannies nezinceku. UGeorge akazange aphunyuke lesi sigameko, 6 owabizwa ngokuthi u-Albert lapho ezalwa. Ngemuva kokuthi bondla ingane kabi. Ngenxa yalokhu, umfana unesilonda. Wayevame ukuphazamiseka kwemizwa. Kamuva ingane yaqala ukugubha. Esikhundleni sokwelashwa kanye negama eliduduzayo, ubaba wamlingisa indodana yakhe, futhi lokhu kwamenza wakhathazeka nakakhulu.

Umama akazange abonise uthando. Kwabonakala sengathi umfana wayephethe imilenze egobile. Amaphethelo afakwe emathayheni ayenziwe yensimbi, okwakufanele aqondise lesi siphambeko. Ukwelashwa okunjalo kwakungenangqondo, kunzima futhi kubuhlungu.

Ngaphezu kwalokho, isandla sokunxele kuphela sabhala uGeorge 6. Isibalo, ikakhulukazi ebuntwaneni benkosi, sinezinhlupho nokudumazeka. Kodwa kamuva ukushiya kwesandla kunomthelela ekuphumeleleni kwakhe kwezemidlalo.

Abazali ngezinye izikhathi izingane azibonanga izinyanga eziyisithupha. Ukuhamba kwebhizinisi nomlingisi obandayo wesiNgisi kwabavimbela ukuba basondele. Kodwa isikhulu sathola imfudumalo kumkhulu wakhe u-Edward 7. Amantombazane ayamthanda lo muntu, wabatshela.

Kamuva, ngenxa yamadodana amabili amadala, baqasha uthisha ongcolile. U-Albert omncane wazama ukutadisha, kodwa wayengakwazi ukuqonda isayensi. Wayengenaso isifiso sokufunda izilimi zakwamanye amazwe.

Noma kunjalo, ngokuhlelwa kwabazali, abantwana bangena kwi-Naval School. Ngezilinganiso eziphansi, kodwa isikhulu asikaqala ukufunda.

Intsha enhle

Kodwa esikhundleni sokuphenduka umfana abe indoda enokuqiniseka, njengoba ubaba ayefuna, ingane yazizwa ingakaqiniseki nakakhulu. Oontanga babehleka u-Albert ngenxa yokumangalisa nokubi, futhi lokhu kwandisa kakhulu lesi sifo. Ngakho-ke, wayehlala efunda ngezifundo ngaphezu kwalokho.

Kodwa othisha bathi le nsizwa ikhuthazelele konke ukuhlupheka ethule futhi ayizange ikhononde. Wayenengqondo ecacile nemikhuba emihle. Kodwa akuzona zonke izinto ezibuhlungu kakhulu. Kukhona imibhalo eqinisekisa ukuthi umfana wake wajeziswa ngokwenza izibhamu endlini yangasese.

Ngemuva kokuqeqeshwa, wabe esefakwa esikebheni yisisebenzi esilula. Akekho owaziyo ngemvelaphi yalo. Ngosuku lokuzalwa kuka-18, indlovukazi yathumela ugwayi njengesipho. Ngakho u-Albert wayenomkhuba, kamuva owalimaza kakhulu uGeorge 6. INgilandi yaqala ukulwa neJalimane ngo-1914. Le nsizwa encane yayilungele ukulwa, kodwa yehlulekile impilo. Uye wahlushwa yi-gastritis. Odokotela bavimbela lo musha ukuba aqhubeke nomsebenzi wempi, kodwa ngo-1915 waphindela emkhunjini.

Ukufaneleka kwezempi kwendodana yakhe kwenza uyise waziqhenya ngaye. Inkosi yafudumala. Ngaphezu kwalokho, u-Albert, futhi ekuphikeleni kukaGeorge 5, wayesebenza kahle nge-aerobatics. Khona-ke wathola imfundo eyengeziwe emayunivesithi angcono kakhulu kuleli zwe. Isayensi kwakunzima ukukunikeza, kodwa phakathi neminyaka yokufunda isikhulu saqaphela ukuthi umndeni wakhe kufanele ube ngumgomo wokuziphatha.

Ngo-1920 wanikwa isihloko sikaDuke. Kakade ngeminyaka engu-24 wayeyindoda yezwi, ethembekile futhi ehloniphekile. Impi yahlukanisa abacebile nabampofu. Ngesikhathi umndeni wakhe uhlanganyela ekusizeni, isikhulu sashintsha ukukhiqizwa kwe-trams, amabhasi, iziphakamisi. Lezi zenzo zafanelwe ukusekelwa okukhulu kwabantu.

Lady of the Heart

Kwakuyi-sikhathi lapho umbusi ekwazi khona ukuthanda impilo yakhe.

Okhethwe nguye ngu-Elizabeth Bouz-Lyon. Intombazane ivela emndenini wasendulo waseScotland ohloniphekile. Wathola imfundo emihle kakhulu yasekhaya futhi wayenamandla futhi enomusa. Lo mbhangqwana wahlangana ebhola. Umfazi wesikhathi esizayo sikaGeorge 6 ngokushesha wanqoba inhliziyo yenkosana. Ngemva kwesikhashana wenza isipho sakhe sokuqala. Kodwa wenqaba. Wachaza isenzo sakhe ngokumesaba umthwalo wemindeni yasebukhosini.

U-Elizabeth wayethandwa kakhulu phakathi kwamaCavaliers. Wayengahle kakhulu. Kodwa ukumomotheka kwakhe, ikhono lokuzwelana nokusekela ingxoxo, ukuxhaphazwa. Uthe uGeorge 6 uthe akafuni ukuthi omunye wesifazane abe ngumkakhe. Indlovukazi yaba nesithakazelo ku-Elizabeth, yamhlangabeza futhi yaqaphela ukuthi lo wesifazane wayezokwenza indodana yakhe ijabule.

Ngo-1922, lo muntu othandana naye wanikela isandla sakhe nenhliziyo kumfazi omuhle futhi waphinde wenqatshwa. Noma kunjalo, intombazane kamuva yaqaphela ukuthi kwakukhona okuningi okuningi phakathi kwabo. Bobabili bafuna ukusiza umhlaba futhi abazange babuze noma yini ngokubuyisela. Umshado wenziwa ngo-1923, ngo-Ephreli 26. Lo mbhangqwana osemusha wahamba isikhathi eside ezintweni zabo. Uthando lwabo nokuhloniphana kwabo kwakungenamingcele. Lo mbhangqwana washesha waba umzekelo womndeni.

Ngo-Ephreli 21, 1926 babenendodakazi yabo yokuqala. Eminyakeni emine kamuva, lo mbhangqwana waba nentombazane yesibili.

Ukukhwabanisa emndenini njengendlela eya esihlalweni sobukhosi

NgoJanuwari 20, 1936, inkosi yafa, indodana yakhe endala u-Eduard 8 yathatha indawo yakhe. Le ndoda ibizwa ngokuthi iyinhlanhla, ibukeka kancane, ingabesifazane ngokungadingekile, kodwa ngokuvamile iholwa ukufutheka. Kwakukhona namahemuhemu ukuthi wayenezintandokazi ezithile zobulili. Wayeqaphela enkambini yabangqingili. Ngokuvamile ekuzingeleni, okwahlelwa u-Edward 8 noGeorge 6 ezindaweni zabo, umzalwane omdala wayezidakamizwa.

Ayengayithokozi umndeni ohloniphekile kanye nomuntu okhethiweyo okhethwe yinkosi engenzeka. Wathandana nomama waseMelika ongazange akhuliswe kuphela ezimweni ezingalungile, ezimbi, kepha wahlukaniswa kabili. Ngaleso sikhathi, ukungena embambiswaneni nowesifazane owayengumshado kwakungamukeleki.

Umkakhe ozayo, uWallis Simpson, wayeyindoda enamandla, eyindoda. Yena, njengowomngane wakhe-ohlonishwayo, wathandwa yi-fascism ne-Hitler propaganda, okwakuyiminyaka engama-1930. Ukuzilibazisa okunjalo kwaba esinye sezizathu eziyinhloko ukuthi kungani isikhulu saphoqeleka ukuba siphumelele.

Kwaphela isikhathi eside izihlobo zazizama ukuthonya indlalifa. Kodwa wema. Ngakho-ke, iNdlovukazikazi uMama, uMaria Tekka, eqaphela ukuthi umbusi omubi wayezovela endodaneni yakhe endala, wamcindezela ukuba angayinaki. Ukushada komuntu ohlukanisile kwakuyithuba elihle kakhulu lokusindisa izwe kumakhosi amabi. Futhi, isihlalo sobukhosi sithathwe yindodana encane enengqondo nezolile. Ukuguqulwa kukaGeorge 6 kwenzeka ngokushesha ngemuva kokususwa kuka Edward.

Umthwalo osindayo

Lapho u-Albert ethola ukuthi umfowabo ulahlekile isihlalo sobukhosi futhi leli robot kufanele liyenze manje, wagula kakhulu. Ngichitha izinsuku eziningana ekamelweni lami futhi angifuni ngisho nokukhuluma nanoma ubani.

Kubonakala sengathi manje impilo yakhe, ephumelela kakhulu ngowesifazane wakhe othandekayo nezingane, yayizoshintsha. Kodwa iBrithani ayisekho ukuthembela kunoma ubani. Ngakho-ke, u-Albert waqala ukulungiselela umsebenzi obalulekile.

Umfowabo washo kanje ngoDisemba 11, 1936. Ngakusasa, isihlalo sobukhosi sithathwe ngu-Albert Frederick Arthur - yilo gama likaGeorge 6 langempela. Kodwa wayengawuthandi igama, ngakho wamcela ukuba akhonze ngokuhlukile.

Umkhosi wenziwa ngoMeyi. Yena, njengoyise ngesikhathi sakhe, kwakudingeka athathe isihlalo sobukhosi ngemuva komfowabo. Kodwa ngokungafani noyise, u-Albert wayengenalo muntu ozoxoxa ngalolu daba. Wayengakulungele indima yenkosi.

Kodwa umkakhe wazalwa ukuba abe indlovukazi. Yonke impilo yakhe bathi ngaye: "Lowo othuka" -ngemva kwakho konke, ngomusa nesihawu wayengalingani.

I-diplomat ezalwa

Ngaphambili, u-Elizabeth 1 noGeorge 6 abazange bavele emphakathini. Kodwa imisebenzi emisha iphoqelelwe ukuba ikhulume kahle. Ukube indlovukazi ayizange ibangele inkathazo, khona-ke izenzakalo zomphakathi zaba ukuhlushwa kwangempela. Nale nkinga, umfazi waqala ukulwa isikhathi eside ngaphambi kokuba i-coronation. Ukuze asuse iphutha lokukhuluma, udokotela wase-Austrian u-Lionel Logue wamenyiwe. Wasebenza nebhokisi amahora ambalwa ngosuku. Umsebenzi oqhubekayo waqhubeka no-Elizabeth. Futhi u-Albert ngokwakhe wayelawula amagama akhe. Ngakho-ke, imizamo yabantu abathathu yakhiqiza imiphumela ephawulekayo. Emndenini womndeni, le ndoda yayingacindezeli. Kodwa injabulo yaphinde yaphula le nkulumo.

Ukubusa kwe-Prewar kaGeorge 6 kubonakala ngokulinganisela. Umsebenzi wokuqala kanye oyinhloko wombusi omusha kwakuwukubuyiselwa kokholo lwabantu ekuziphatheni komuntu ohloniphekile. Ubaba wayengesiyisibonelo, kodwa indodana yakhe yayithanda. Yingakho wathatha igama lakhe. Yena, njengoGeorge 5, wayevinjelwe ezenzweni nasemagama akhe. UNdunankulu omusha uClainlain wayezwelana nombusi, ngakho ngokushesha wadala ukuthembela nokusizana.

Ukulungiselela impi engenzeka, abashadisi abahloniphekile benza ukuvakashelwa okuningi kwebhizinisi okuphumelelayo. Umhlaba wonke wawulindele ukuba bavakashele. AbaMongameli, izikhonzi, ababusi bamazwe babamukela abashade baseBrithani.

Iminyaka engemva kwempi

Lapho iNgilandi imemezela impi eJalimane, inkosi yakhuluma emsakazweni. Inkulumo yakhe yayibukhali. Kusukela ngaleso sikhathi, sekuyisibonakaliso somzabalazo wabantu ngenkululeko.

Ngenxa yokuziphatha kuka-Edward 8, isikhundla somndeni wasebukhosini sathuthumela. Kodwa iNkosi George 6 yalungisa isimo. Wathola inhlonipho ekhethekile nokuqashelwa kwabantu phakathi neMpi Yezwe Yesibili. Ngesikhathi iBrithani isongelwa ukusebenza, yonke imindeni yaseWindsor ilindele ukuqhuma amabhomu emasimini asezindlini zabo. Ngenxa yalesi sinyathelo esibonisa isibindi, abantu bavuselwa umndeni wasebukhosini. U-Albert wayesehlala phambili, wafunda ukudubula.

Ngemuva kwempi, umbuso wahlakazeka. Kodwa i- Commonwealth of Nations yabonakala . Inkosi yenza umsebenzi omuhle kakhulu, engayithandi. Wayeqondiswa, ehlakaniphile futhi ehlakaniphile. Lezi zimfanelo zobuntu zidluliselwa ezinganeni zakhe.

Ngomnyaka we-1947, inkosi inenhlanhla yanikeza imvume yokushada nendodakazi ka-Elisabethe 2 noPhilip Philip. Ngokombono kababa, le ndoda yayingafaneleki ngezandla zentombazane yakhe ethandekayo.

Umfutho wesigwayi wadlala ihlaya elinonya futhi waba umdlavuza wamaphaphu. Ngo-February 6, 1952, eneminyaka engu-56 ubudala, inkosi yafa. Indodakazi yakhe endala, owabusa izwe kuze kube manje, wenyuka esihlalweni sobukhosi. Umkakhe wasinda indoda yakhe iminyaka engu-50 wafa ngo-101.

Uhulumeni waseGeorge 6 ubhekwa kahle ngesikhathi esisodwa esihle kakhulu emlandweni waseNgilandi.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 zu.unansea.com. Theme powered by WordPress.